Legea 52/2003

Potrivit Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Aninoasa vă pune la dispoziţie următoarele documente:

  • Raport de activitate al Primăriei oraşului Aninoasa pe anul 2012
  • Raport de activitate al Primarului oraşului Aninoasa pe anul 2012

Persoana de contact:

Raicu Roxana
tel. 0254512108
fax: 0254512758
e-mail: primariaaninoasa@yahoo.com

RAPORT 2021