CONCURSURI

Concurs de promovare in grad profesional principal in cadrul Compartimentului APL si Relatii cu publicul

anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020
bibliografie tematica

Concurs de promovare in grad profesional principal in cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe.

 

Concurs de recrutare in funcția publica de conducere de sef Serviciu Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe.

anunt
fisa postului
bibliografie
formular-inscriere-functionari-publici-2020
tematica

Concurs de promovare in grad profesional principal in cadrul Compartimentului achizitii publice

anunt
bibliografie
formular-inscriere-functionari-publici-2020
fisa-postului

Concurs de promovare in grad profesional principal in cadrul Compartimentului cadastru, agricol si protectia mediului

bibliografie tematica
fisa postului
formular-inscriere-functionari-publici-2020
anunt

Concurs promovare in grad profesional in cadrul DAS Aninoasa

Centralizatorul final – ex. de promovare din 17.11.2021
Proces verbal la selectia dosarelor
anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020