Anunț. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi a autorizaţiilor de taxi în oraşul Aninoasa

ANUNŢ
          Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Aninoasa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propune:
                                                                                                                                                                                         
          Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare, atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi a autorizaţiilor de taxi în oraşul Aninoasa
 
Dezbaterea publică va avea loc în data de  13 .03.2019 ora 10:00 la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa.
Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente va fi afişat la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85 şi pe pagina de internet www.orasulaninoasa.ro.
 
Recomandările/ contestaţiile pe marginea proiectelor de hotărâre se primesc la registratura Primăriei oraşului Aninoasa până la data de  12.03.2019 ora 12.00.
La şedinţa publică care  va avea loc la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa pentru dezbaterea publică a proiectelor de acte normative sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.