Arhive categorie: Consiliul Local

Ședință ordinară 18. 04. 2019

HCL 26 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

HCL 27 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului-construcţie înscris în CF nr. 60998 Aninoasa

HCL 28 privind aprobarea destinatiei excedentului bugetului local al anilor precedenţi

HCL 29 privind aprobarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019

HCL 30 privind acordarea titlului de cetăţean de onoare a oraşului Aninoasa domnului Ioan Velica

HCL 31pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 13 din 2018 privind înfiinţarea şi încredinţarea gestiunii serviciului de iluminat public

Ședința de îndată | 27.03.2019

HCL 21 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada martie 2019 – mai 2019
HCL 22 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, al oraşului Aninoasa
HCL 23 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a domnului Gheorghe Simion Nelu


Procesul verbal la ședinta ordinară din 27.03.2019

Ședința de îndată | 21.03.2019

HCL 16 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 5 2019 privind aprobarea Proiectului Linia verde de autobuze electrice – Componenta 1

HCL 17 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 6 2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice

HCL 18 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 6 2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice

HCL 19 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 8 din 2019 privind aprobarea documentatiei tehnice Green Line componenta 2
HCL 20 privind aprobarea Actului aditional nr 3 la Acordul de parteneriat pentru Green Line PROCES VERBAL

Ședința de îndată | 28.02.2019

HCL 11 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţămant care funcţionează pe raza oraşului Aninoasa în anul şcolar 2019-2020
HCL 12 Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului locuinţă situat pe str. Mihail Sadoveanu, nr 2 1
HCL 13 Privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul IV anul 2018
HCL 14 privind însuşirea inventarului domeniului public al Unităţii Administrativ-Teritoriale a Oraşului Aninoasa
HCL 15 privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse la casare
PROCES VERBAL

Ședința de îndată | 15.02.2019

HCL 4 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pentru şedinţa de îndată din 15.02.2019
HCL 5 privind aprobarea Proiectului Linia verde Componenta 1
HCL 6 privind aprobarea Proiectului Linia verde Componenta 2
HCL 7 privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate – componenta 1
HCL 8 privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate componenta 2
HCL 9 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 28 2018 privind Politica de Parcare
HCL 10 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat
PROCES VERBAL