Acasă

Nicolae Dunca

Dragi vizitatori
ai paginii de internet,

Vă mulţumesc pentru interesul manifestat prin vizitarea paginii de internet a oraşului şi sper că informaţiile pe care le veţi găsi aici să fie folositoare şi să răspundă într-o cât mai mare măsură întrebărilor dumneavoastră.

Aducerea la cunoştinţa publică a mai multor informaţii reprezintă un proces continuu care are ca scop asigurarea unui nivel cât mai ridicat de transparenţă, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, constituind unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României

Deşi adesea încercat, Aninoasa rămâne un oraş deosebit, frumos prin peisajele şi atracţiile sale dar mai ales prin frumuseţea locuitorilor săi, lucru pe care îl va descoperi oricine dacă va ajunge pe frumoasele noastre meleaguri.

Primar,
Jr. Dunca Nicolae

Aninoasa