Legea 544/2001

Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Primăria oraşului Aninoasa vă oferă informaţiile solicitate prin:

Raicu Roxana
tel. 0254512108
fax: 0254512758
e-mail: primariaaninoasa@yahoo.com

raport legea 544 2021