Raport de activitate al primarului oraşului Aninoasa pe anul 2012

În perioada iulie – decembrie 2012 am început punerea în aplicare a unui nou program de dezvoltare economică şi socială a localităţii, orientat spre eficientizarea activităţii administraţiei publice locale, atragerea de investitori şi dezvoltarea mediului local de afaceri, creşterea veniturilor la bugetul local şi implementarea unor proiecte de infrastructură cu scopul îmbunătăţirii condiţiilor de trai a comunităţii locale.
În activitatea pe care am avut-o până în prezent am urmărit realizarea câtorva obiective:

 
Siguranţa cetăţeanului şi grija pentru cetăţean, care s-a manifestat prin:
• Au fost primite în audienţă un număr de 28 de persoane, ale căror probleme au fost rezolvate aproape în totalitate;
• Au beneficiat de acordarea ajutorului social un număr de 584 familii şi 375 de persoane singure;
• S-au desfăşurat activităţi de informare şi pregătire a elevilor din cele 2 şcoli generale privind pericolele potenţiale la şcoli şi locuinţe, modul de comportare în situaţii de urgenţă prin predarea unor teme specifice şi distribuirea de pliante;
• Planificarea activităţii Poliţiei Locale Aninoasa astfel încât s-au putut acoperi toate zonele oraşului prin activitatea de patrulare, s-a putut realiza paza obiectivelor importante, iar evenimentele publice care au avut loc în decursul anului 2012 au beneficiat de echipe de supraveghere;
• S-a realizat întreţinerea spaţiilor verzi;
• S-a realizat un Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2012 – 2013;
• S-a desfăşurat o activitate curentă şi susţinută de colectare a gunoiului menajer, de igienizare a străzilor şi trotuarelor;
• Au beneficiat de gratuităţi pe transportul local în comun, un număr de 95 de persoane: pensionari, persoane cu handicap şi însoţitori ai acestora, veterani de război şi văduve de veterani de război, deportaţi politic.
• Asigurarea de servicii către cetăţeni de natura accesului la informaţii prin intermediul Internetului, la mijloace de comunicare moderne şi servicii conexe prin intermediul Punctului de Acces Public la Informaţie şi a Bibliotecii orăşeneşti Aninoasa.
 
Sprijinirea învăţământului local
• A fost sprijinită desfăşurării activităţii educaţionale la Şcoala Gimnazială „Sfânta Varvara” Aninoasa şi la Structura Isconi;
• Amenajarea unei săli de sport moderne, închise, ce oferă posibilitatea desfăşurării orelor de educaţie fizică inclusiv iarna;
• A fost amenajat un nou sediu pentru Grădiniţa nr.1 Aninoasa;
• A fost sprijinit şi organizat concursul tehnico-aplicativ cu cercurile de copii „CU VIAŢA MEA APĂR VIAŢA ’’ în unităţile de învăţământ.
 
Sprijinirea activităţii culturale şi sportive, a tradiţiilor locale
Activităţi sportive:
• S-au organizat concursurile de tir cu arcul: Cupa Minerul Internaţional, Cupa României Outdoor, Campionatul Naţional Outdoor de Tir cu Arcul, Cupa Oraşului Aninoasa;
• S-a asigurat participarea sportivilor aninoseni la numeroase concursuri naţionale şi internaţionale, unde sportivii aninoseni au obţinut rezultate foarte bune;
• S-a asigurat funcţionarea Clubului Sportiv Minerul Aninoasa în condiţii bune.
Activităţi culturale:
• S-a organizat o Festivitate de celebrare a zilei de 1 Decembrie, prilej cu care s-a acordat şi titlul de „Român adevărat”.
• Biblioteca orăşenească Aninoasa a fost dotată cu un fond de carte electronică şi realizarea paginii de web a bibliotecii www.bibliotecaaninoasa.ro ;
• Cu ocazia sărbătorii de Moş Nicolae, fiecare copil din localitate a primit un cadou de la Moşul.
Tradiţii locale:
• S-a organizat acţiunea de comemorare şi de depunere de coroane de flori la Troiţă şi la Cimitirul Eroilor;
• S-au realizat pliante de prezentare a oraşului, unde sunt prezentate şi tradiţiile locale ca o atracţie a zonei.
 
Dezvoltarea mediului de afaceri:
– Realizarea de prezentări şi materiale de promovare a locaţiilor disponibile pentru investitori;
– Organizarea de BizHub-uri în locaţia PAPI Aninoasa ce pot fi puse la dispoziţia investitorilor ca birouri start-up.;
– Iniţierea unei pagini web a oraşului cu accent pe atragerea investitorilor şi stimularea investiţiilor în zonă, proiect ce va fi realizat pe parcursul anului 2013.
 
Proiecte de dezvoltare durabilă a localităţii. Această secţiune cuprinde atât proiectele iniţiate în cursul anului 2012 cât şi proiectele aflate în diferite stadii de implementare în decursul anului 2012.
Proiecte iniţiate sau finalizate în cursul anului 2012:
Economia Bazată pe Cunoaştere, proiect aflat în implementare, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României;
Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Hunedoara;
Lucrări de reparaţii şi zugrăveli la casele de colonie;
Biblionet – lumea în biblioteca mea, proiect finanţat de Fundaţia Bill & Melissa Gates;
Reabilitare Centru Cultural Orăşenesc Aninoasa pentru desfăşurarea de activităţi cultural-sportive, proiect în derulare, în cadrul programului Creşterea capacităţii comunitare, valoarea proiectului este de 677.470 USD, finanţat prin A.R.D.D.Z.I.;
Închidere şi ecologizare Mina Aninoasa;
Construirea unui bloc de 60 de apartamente pe strada Vulculeşti;
Reabilitare părţi comune blocurile: 100C, 103, D, A1, A2, 105, secvenţă de proiecte prin care au fost construite acoperişuri tip şarpantă, s-au efectuat lucrări de modernizare, reparaţii şi zugrăveli exterioare, proiect implementat şi finanţat prin A.R.D.D.Z.I.
Fii activ, noi te susţinem, proiect prin care au fost organizate o serie de cursuri de calificare pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, proiect realizat în parteneriat cu S.C. Euro Jobs S.R.L. şi finanţat prin POSDRU.
Proiecte iniţiate şi cuprinse în cadrul Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşului Aninoasa:
Modernizarea drumului de acces în localitate;
Continuarea procesului de reabilitare a drumurilor de interes orăşenesc şi a aleilor pietonale;
Amenajarea unor spaţii de parcare pe raza localităţii;
Marcarea şi semnalizarea corespunzătoare a drumurilor şi a străzilor din localitate;
Realizarea branşamentelor instituţiilor publice, de sănătate şi de învăţământ la reţeaua de gaz a oraşului;
Extinderea reţelelor de utilităţi în zonele limitrofe localităţii care prezintă un potenţial ridicat de dezvoltare economică şi turistică;
Dezvoltarea economică durabilă a exploataţiilor forestiere;
Acordarea de facilităţi întreprinzătorilor, promovarea forţei de muncă locale;
Exploatarea resurselor de energie alternativă (eoliană);
Reabilitarea spaţiilor de cazare existente şi amenajarea altora noi la un nivel calitativ cât mai înalt;
Amenajarea şi extinderea arealelor propice pentru practicarea sporturilor de iarnă: pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu pentru persoane, instalarea de echipamente pentru producerea zăpezii artificiale, instalarea de echipamente pentru iluminatul nocturn;
Cooperarea în turism;
Amenajarea unui dispensar medical şi a unui staţionar de specialitate;
Amenajarea unui Centru de consultanţă pentru persoanele defavorizate;
Dezvoltarea unui sistem de suport pentru persoanele cu handicap;
Integrarea socială a copiilor şi tinerilor instituţionalizaţi;
Amenajarea de locuinţe sociale şi reabilitarea locuinţelor sociale existente;
Modernizarea bazei sportive Anena;
Modernizarea stadionului orăşenesc Aninoasa;
Găsirea amplasamentului şi amenajarea unui teren de sport multifuncţional în Iscroni;
Desfăşurarea de acţiuni de conştientizare, coparticipare, acţiuni comune primărie – şcoală – cetăţeni;
Promovarea implicării cetăţenilor în acţiuni voluntare;
Participarea la realizarea unui sistem informatic integrat la nivelul administraţiilor publice din Valea Jiului;
Mediatizarea localităţii prin mijloace moderne (mass-media locală şi naţională, web);
Promovarea la nivel naţional a potenţialului turistic,
Creşterea atractivităţii zonei pentru investitori;
Elaborarea unei strategii de promovare a localităţii (pliante, broşuri, cataloage, presă scrisă şi audio-vizuală);
Extinderea cimitirelor existente şi/sau găsirea unor locaţii adecvate pentru amenajarea unor cimitire noi);
Finalizarea reabilitării Bisericii „Înălţarea Domnului”: branşare la reţeaua de gaz, extinderea utilităţilor, realizarea picturilor, împrejmuirea cu gard, construirea unei clădiri adiacente;
Reabilitarea Bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”: schimbarea învelitoarei, renovarea interioară şi exterioară, asigurarea unei instalaţii de încălzire, montarea de geamuri termopan şi înlocuirea uşilor, înlocuirea instalaţiei electrice, executarea picturilor interioare, introducerea reţelei de apă potabilă şi canalizare şi amenajarea grupurilor sanitare, împrejmuirea incintei cu gard, refacerea căilor de acces, refacerea casei clopotarului, construirea unui lumânărar din zidărie.
 
Dezvoltarea capacităţii administrative s-a realizat prin:
• Reducerea birocraţiei şi acordarea unei atenţii sporite pentru problemele cetăţeanului;
• Eficientizarea serviciilor acordate pentru cetăţeni;
• S-a asigurat instruirea şi perfecţionarea personalului prin participarea la cursuri.
 
PRIMARUL ORAŞULUI ANINOASA,
JR. DUNCA NICOLAE