CONCURSURI

Concurs promovare in grad profesional in cadrul DAS Aninoasa

anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020

26.05.2021

Concurs de recrutare in funcția publica de arhitect șef

rezultate examen
proces verbal selectie dosare
anunt
bibliografie
fisa postului
formular-inscriere-functionari-publici-2020
tematica

04.05.2021

Concurs de recrutare in functie publica de executie

proces verbal selectie dosare
anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020
fisa postului
bibliografie

30.03.2021

Concurs de promovare in grad profesional Compartiment achizitii

rezultat interviu
rezultat proba scrisa
rezultat final
rezultate
anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020
fisa-postului
bibliografie tematica

19.02.2021

Concurs de promovare in grad profesional Compartiment APL si relatii cu publicul

proba scrisa 
rezultate finale
interviu
selectie 2
anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020

 

18.02.2021

Concurs de promovare in grad profesional Directia de Asistenta Sociala

Rezultatul examenului de promovare in grad profesional –
anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020

 

Concurs de promovare in grad profesional Serviciul Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe

Interviu 
proba scrisa 
rezultate finale 
selectie
anunt concurs promovare
formular-inscriere-functionari-publici-2020

11.01.2021

Concurs de recrutare în funcţia publică de conducere vacantă, şef serviciu, în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite şi Taxe

rezultat proba scrisa
rezultat interviu
rezultat final
rezultat selectie dosare
fisa postului
formular de inscriere conform art. 49, alin. 5 din HG nr. 6112008, cu modificarile si completarile ulterioare
bibliografie
ci 004

08.01.2021
Concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie temporar vacantă, inspector, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite şi Taxe

rezultatul probei scrise (2)
rezultatul selectiei dosarelor de concurs
fisa postului
formular-inscriere-functionari-publici-2020
bibliografie
anunt

10.11.2020

Concurs de recrutare în funcţia publică de conducere vacantă, arhitect şef, în cadrul Serviciului Urbanism şi Investiţii

BIBLIOGRAFIE
fisa postului
Anunt concurs
Formular inscriere conform art 49 alin 5 din H.G. NR. 611.2008 cu modificarile si completarile ulterioare

10.11.2020

Concurs de recrutare în funcţia publică de execuţie vacantă, auditor, clasa I, grad profesional asistent

rezultate selectie dosare
bibliografie
fisa postului
formular-inscriere-functionari-publici-2020
Anunt
rezultate finale
rezultat interviu
rezultat proba scrisa