CONCURSURI

Concurs de recrutare in funcția publica de conducere de sef Serviciu Buget, Contabilitate, Impozite si Taxe.

anunt
fisa postului
bibliografie
formular-inscriere-functionari-publici-2020
tematica

Concurs de promovare in grad profesional principal in cadrul Compartimentului achizitii publice

anunt
bibliografie
formular-inscriere-functionari-publici-2020
fisa-postului

Concurs de promovare in grad profesional principal in cadrul Compartimentului cadastru, agricol si protectia mediului

bibliografie tematica
fisa postului
formular-inscriere-functionari-publici-2020
anunt

Concurs promovare in grad profesional in cadrul DAS Aninoasa

Centralizatorul final – ex. de promovare din 17.11.2021
Proces verbal la selectia dosarelor
anunt
formular-inscriere-functionari-publici-2020