semnatura-contract-shutter

ANUNT

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  organizarea  SELECŢIEI  DE OFERTE în vederea  încheierii unui contract de  lucrari Amenajare imprejmuire Camin Cultural Aninoasa, str. Libertatii nr. 106

Selecţia de oferte în vederea încheierii unui contract lucrari Amenajare imprejmuire Camin Cultural Aninoasa, str. Libertatii nr. 106, se va desfăşura în data de 07.04.2016, orele 11 :00 la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, din str.Libertăţii nr.85, jud.Hunedoara.

Ofertele vor fi transmise până cel târziu în data de 07.04.2016, ora.08 :00, fie prin fax la nr.0254/512.758 sau prin mail la primariaaninoasa@yahoo.com.

 

PRIMAR,

Jr.DUNCA NICOLAE

Descarcati lista cu cantităţi de lucrări pe categorii de lucrări.

Lasă un comentariu

Adresa de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *