Anunţ licitaţie

Primăria orașului Aninoasa, cu sediul pe strada Libertății nr. 85, Aninoasa, jud. Hunedoara, CIF 4468994, tel 0254 512 108, e-mail: primariaaninoasa@yahoo.com, în baza Hotărârii Consiliului Local al orașului Aninoasa nr. 45/29.07.2021 anunță scoaterea la licitație, în vederea închirierii, pe o perioadă de 10 ani, (01 iunie 2024 -01 iunie 2034), a unei suprafețe de 350 mp. din parterul imobilului de pe strada Libertății (Principală), nr. 23, aparținând domeniului privat al orașului Aninoasa înscris în CF 60142 Aninoasa,

Licitația va avea loc în data de 24.04.2024 ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Aninoasa. Documentația de licitație se poate procura la sediul Primăriei orașului Aninoasa contra sumei de de 10 lei sau în format electronic. Garanția de participare la licitație este de 3500 de lei. Prețul de pornire al licitației este de 10 lei/mp./lună.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 17.04.2024, ora 09:00.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Hunedoara, adresa Deva, Calea Zarandului, nr. 73, tel. 0254 211574, email:  tribunalul.hunedoara@just.ro

Ofertele se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la sediul Primăriei orașului Aninoasa, până la data de 24.04.2024 ora 09:00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 08.05.2024, ora 09:00.

Persoană de contact: Secretar general – Gheorghe Simion-Nelu

 

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE