Invitație de participare pentru încheierea unui acord cadru având ca obiect serviciile de delegare a gestiunii operaţiunilor de Curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ în oraşul Aninoasa

Invitatie de participare