Anunţ de amânare a licitaţiei publice deschise în vederea concesionării unui imobil teren în suprafaţă de 618 mp, situat în intravilanul localităţii Aninoasa, înscris în CF nr. 60853 Aninoasa

anunt 001