ANUNŢ

Vă informăm că în conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Finanţelor si al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Adminstraţiei Publice nr. 1938/26.04.2018 şi nr. 4735/07.05.2018 pentru aprobarea procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local cu organul fiscal central în vederea completării şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, funcţionarii publici responsabili de acordarea asistenţei sunt: Boroş Luminiţa Maria şi Ceru Roxana!

 

Primar,

Jr. Dunca Nicolae