ANUNŢ

Unitatea Administrativ Teritorială a oraşului Aninoasa, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare, propune:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2018

 

Dezbaterea publică va avea loc în data de  14 .02.2018 ora 09:00 la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa.

Proiectul de hotărâre însoţit de anexele aferente va fi afişat la sediul Primăriei oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85.

Recomandările/ contestaţiile pe marginea proiectelor de hotărâre se primesc la registratura Primăriei oraşului Aninoasa până la data de  14.02.2018 ora 08.30

La şedinţa publică care  va avea loc la sediul Punctului de Acces Public la Informatie PAPI Aninoasa pentru dezbaterea publică a proiectelor de acte normative sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi.

Pentru detalii vă rugăm să consultaţi documentele ce vor fi afişate la sediul Primăriei oraşului Aninoasa.

 

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE