PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/07.03.2017

Primaria orasului Aninoasa, in conformitate cu prevederile Legii Nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, propune Organizarea dezbaterii publice pentru proiectul de hotarare privind reglementarea circulaţiei autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în oraşul Aninoasa.
Recomandarile/ contestatile pe marginea proiectului de hotarare se primesc la registratura primariei orasului Aninoasa pna in data de 20 martie 2017 ora 15:30.
Dezbaterea publica va avea loc in data de 21 martie 2017 ora 10 la sediul Punctului de Acces Public  la Informatii Aninoasa.

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/07.03.2017