ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU STRIGARE

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞULUI ANINOASA prin primar Jr. Dunca Nicolae, cu sediul în str. Libertăţii nr. 85, cod poştal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, anunţă licitaţie publică deschisă cu strigare în vederea valorificării a unei suprafeţe de 175 mp de teren, situate în Aninoasa, str. Libertăţii, nr.70.

Licitaţia publică cu strigare va avea loc în data de 07.03.2017, ora 12:00, la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, loc. Aninoasa, jud. Hunedoara. Preţul de pornire la licitaţie este 623 lei iar saltul de supralicitare este de 10 lei.

Caietele de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţie vor fi puse în vânzare, contra cost, începând cu data de 14.02.2017 şi vor putea fi procurate de la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a oraşului Aninoasa din str. Libertăţii, nr. 85, jud. Hunedoara, Serv. Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.

Pentru participarea la procedurile de licitaţie este obligatorie achiziţionarea caietului de sarcini.

Participanţii la licitaţie trebuie să aibă asupra lor următoarele documente:

– Actul de identitate în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare în cazul persoanelor juridice, sau împuternicire în original

– Certificat fiscal în original

– Dovada achitării garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 100 lei

– Dovada achitării caietului de sarcini în cuantum de 10 lei

– Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerţului, în original, sau copie legalizată pentru persoane juridice

– Certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor de plata a impozitelor către stat

Ultimul bilanţ contabil depus, înregistrat şi vizat la organul competent.

Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia cu câştigătorul licitaţiei, adjudecat în termen de minim 20 de zile de la data încheierii procedurii de licitaţie.

 

PRIMAR,

JR DUNCA NICOLAE