ANUNŢ CANDIDATI ADMISI LA PROCEDURA  DE SELECŢIE PARTENERI PENTRU PROIECT POCU

Axă prioritară 4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei,

Obiectiv specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate care se adresează exclusiv comunităţilor marginalizate (non-rome), localizate în orice unitate administrativ-teritorială (comună, oraş, municipiu).

Încheiat astăzi 11.07.2016 în prezenţa Comisiei de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului nr.  146 din data 08.07.2016  cu ocazia selecţiei partenerilor pentru proiect POCU.

La şedinţă au participat toţi membrii comisiei de evaluare.

În urma publicării anunţului de selecţie parteneri pe site-ul primăriei au depus oferta urmatorii operatori economici:

Nr. de inregistrare a ofertei  Data/ora/locul Denumirea ofertantului
1780/06.07.2016 ora 12:00; Primaria Orasului Aninoasa ASOCIAŢIA EUROCLASSTRAINING

 

 

In urma analizarii documentelor depuse, comisia de evaluare a hotarat admiterea candidatului ASOCIAŢIA EUROCLASSTRAINING

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *