ANUNT – ACHIZIŢIE CONTRACT LUCRĂRI  DE „MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI SPAŢII VERZI ÎN ORAŞUL ANINOASA”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A  ORASULUI ANINOASA, reprezentată legal prin dl.Dunca Nicolae , în calitate de primar, cu sediul in str. Libertatii nr. 85, cod postal 335100, telefon 0254-512108, fax 0254-512758, cod fiscal R4468994, jud. Hunedoara anunţă  desfăşurarea procedurii de ACHIZIŢIE DIRECTĂ pentru atribuirea CONTRACTULUI  DE MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI SPAŢII VERZI ÎN ORAŞUL ANINOASA”

Obiectul contractului:

MODERNIZARE TROTUARE, ALEI PIETONALE ŞI SPAŢII VERZI ÎN ORAŞUL ANINOASA” aferente străzii Libertăţii

Clasificare CPV: 45233161-5

Condiţii de participare:

Declaraţiile conform formularelor 1-5

Certificat constator emis de ORC cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte:

– datele de identificare, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane împuternicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);

– faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii.

Durata contractului 36 luni. Lucrarile se vor realiza in functie de resursele financiare din bugetul local al Primariai orasului Aninoasa, pe baza de comanda.

Propunerea tehnică

Se vor respecta specificaţiile din documentatia anexata anunţului.

Propunerea financiară

Se va prezenta formularul 6

Ofertele se vor încărca în catalogul electronic postat în SEAP la adresa www.e-licitaţie.ro până cel târziu în data de 08.07.2016 ora 10:00. Autoritatea contractantă va iniţia achiziţia în SEAP ofertantului cu preţul cel mai scăzut. După iniţiere ofertantul va depune la registratura primăriei documentele soclicitate la “condiţii de participare”, propunerea tehnică şi propunerea financiară. După verificarea acestora, şi dacă documentele sunt conforme, autoritatea va proceda la atribuirea cumpărării directe.

 

PRIMAR,

Jr.DUNCA NICOLAE

 

Formulare

Devize

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *