Arhive categorie: Hotărâri & Procese verbale | Ședințe 2019

Ședință ordinară din 25. 06. 2019

HCL 40 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada iunie 2019 – august 2019

HCL 41 privind aprobarea încadrării populaţiei satelor aparţinătoare municipiilor oraşelor în mediul rural

HCL 42 aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Hunedoara

HCL 43 privind aprobarea proiectului “Construcţie generator termic şi electric cu biomasă” în oraşul Aninoasa

Ședință ordinară din 30. 05. 2019

HCL 32 privind modificarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului

HCL 33 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii ”Modernizare străzi de interes

HCL 34 privind finanţarea unor activităţi sportive de interes regional si naţional desfăşurate de Clubul Sportiv Oraşenesc Aninoasa

HCL 35 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul I anul 2019-converted

HCL 36 privind rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019

PROCES VERBAL 30 05