Arhive categorie: Consiliul Local

Ședința de îndată | 27.03.2019

HCL 21 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada martie 2019 – mai 2019
HCL 22 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, al oraşului Aninoasa
HCL 23 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a domnului Gheorghe Simion Nelu


Procesul verbal la ședinta ordinară din 27.03.2019

Ședința de îndată | 21.03.2019

HCL 16 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 5 2019 privind aprobarea Proiectului Linia verde de autobuze electrice – Componenta 1
HCL 17 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 6 2019 privind aprobarea Proiectului „Linia verde de autobuze electrice
HCL 20 privind aprobarea Actului aditional nr 3 la Acordul de parteneriat pentru Green Line PROCES VERBAL

Ședința de îndată | 28.02.2019

HCL 11 Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţămant care funcţionează pe raza oraşului Aninoasa în anul şcolar 2019-2020
HCL 12 Privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului locuinţă situat pe str. Mihail Sadoveanu, nr 2 1
HCL 13 Privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul IV anul 2018
HCL 14 privind însuşirea inventarului domeniului public al Unităţii Administrativ-Teritoriale a Oraşului Aninoasa
HCL 15 privind scoaterea din funcţiune în vederea casării şi valorificării mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar propuse la casare
PROCES VERBAL

Ședința de îndată | 15.02.2019

HCL 4 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pentru şedinţa de îndată din 15.02.2019
HCL 5 privind aprobarea Proiectului Linia verde Componenta 1
HCL 6 privind aprobarea Proiectului Linia verde Componenta 2
HCL 7 privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate – componenta 1
HCL 8 privind aprobarea documentaţiei tehnice Studiu de Fezabilitate componenta 2
HCL 9 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr 28 2018 privind Politica de Parcare
HCL 10 privind aprobarea Actului aditional nr.2 la Acordul de parteneriat
PROCES VERBAL