Arhive categorie: Uncategorized

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A ORAŞULUI ANINOASA prin primar Jr. DUNCA NICOLAE, cu sediul în str. Libertăţii nr. 85, cod poştal 335100, telefon 0254.512108, fax 0254.512758, cod fiscal R4468994, anunţă licitaţie publică deschisă în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilelor clădiri situate în Aninoasa str. Văleni, în suprafaţă de 225 mp, respectiv 45 mp, înscrise în CF nr. 604784-Aninoasa.

Documentele licitaţiei vor fi puse la dispoziţia celor interesaţi, la Serv. UAT, din cadrul Primăriei Aninoasa, începând cu data de 13.02.2017 până la data de 06.03.2017 inclusiv, zilnic între orele 8:00 şi 15:30, respectiv în data de 06.03.2017 până la ora 11:00.

Documentele cerute prin caietul de sarcini sunt următoarele:

  1. Persoane juridice

– Actul constitutiv al societăţii, certificat constatator, certificat de înregistrare fiscală – copii Xerox;

– Ultimul bilanţ vizat de DGFP – copie Xerox;

– Certificat fiscal prin care să se ateste că nu are datorii la bugetul local şi la bugetul de stat. Certificatele vor fi eliberate de instituţiile abilitate din localitatea de reşedinţă a ofertantului şi vor fi depuse în original;

– Actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii ofertanţilor şi nu de aceştia personal;

– Copie Xerox după chitanţele care atestă plata garanţiei de participare la licitaţie;

– Declaraţie privind eligibilitatea participanţilor/ofertanţilor;

– Declaraţie privind cifra de afaceri realizată pe ultimii 3 ani.

  1. Persoane fizice

– Actul de identitate – copie Xerox;

– Certificat fiscal care atestă că nu are datorii la bugetul local. Certificatul fiscal va fi eliberat de instituţia abilitată din localitatea de reşedinţă a ofertantului depus în forma originală;

– Copie Xerox după chitanţele care atestă plata garanţiei de participare la licitaţie;

– Declaraţie de eligibilitate a participanţilor/ofertantului;

– Declaraţie privind venitul realizat pe ultimii 3 ani.

Garanţia de participare la licitaţie este de 100,00 lei.

Contravaloarea caietului de sarcini este de 10,00 lei.

Ofertele în plic închis se înregistrează la Primăria Aninoasa, Serv UAT.

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 06.03.2017 ora 11:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, loc Aninoasa, jud. Hunedoara, în data de 06.03.2017, ora 12:00.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta din 10 în 10 zile urmând ca după două termene consecutive să se recurgă la negociere directă.

Contractul de concesiune se va încheia în termen de minim 30 zile de la data adjudecării.

Contestaţiile se transmit la sediul Primăriei Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85, fax.0254.512758, în atenţia Serv. UAT.

 

PRIMAR,

Jr. DUNCA NICOLAE