Arhive autor: OrasulAninoasa.ro

Ședință ordinară din 25. 06. 2019

HCL 40 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada iunie 2019 – august 2019

HCL 41 privind aprobarea încadrării populaţiei satelor aparţinătoare municipiilor oraşelor în mediul rural

HCL 42 aprobarea modificării Regulamentului serviciului de salubrizare al judeţului Hunedoara

HCL 43 privind aprobarea proiectului “Construcţie generator termic şi electric cu biomasă” în oraşul Aninoasa

Ședință ordinară din 30. 05. 2019

HCL 32 privind modificarea Regulamentului consolidat şi armonizat al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru Valea Jiului

HCL 33 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi aferenţi obiectivului de investiţii ”Modernizare străzi de interes

HCL 34 privind finanţarea unor activităţi sportive de interes regional si naţional desfăşurate de Clubul Sportiv Oraşenesc Aninoasa

HCL 35 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al bugetului local al oraşului Aninoasa pe trimestrul I anul 2019-converted

HCL 36 privind rectificarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019

PROCES VERBAL 30 05

Ședință ordinară 18. 04. 2019

HCL 26 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020

HCL 27 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului-construcţie înscris în CF nr. 60998 Aninoasa

HCL 28 privind aprobarea destinatiei excedentului bugetului local al anilor precedenţi

HCL 29 privind aprobarea bugetului local al oraşului Aninoasa pe anul 2019

HCL 30 privind acordarea titlului de cetăţean de onoare a oraşului Aninoasa domnului Ioan Velica

HCL 31pentru modificarea hotărârii consiliului local nr. 13 din 2018 privind înfiinţarea şi încredinţarea gestiunii serviciului de iluminat public

Ședința de îndată | 27.03.2019

HCL 21 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Oraşului Aninoasa, pe perioada martie 2019 – mai 2019
HCL 22 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor, denumit în continuare PAAR, al oraşului Aninoasa
HCL 23 privind propunerea de evaluare a performanţelor profesionale a domnului Gheorghe Simion Nelu


Procesul verbal la ședinta ordinară din 27.03.2019